Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

na budowę platformy geolokalizacyjnej związanej z projektem pt. „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa, dzięki budowie platformy geolokalizacyjnej wraz z aplikacjami, służącej do zwalczania zagrożeń dla środowiska na terenie LGR Rybak”.

            Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu jako Zamawiający informuje, że zamyka przetarg bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn zgodnie z pkt XIII, ppkt 5 przetargu.

Loading