Informacja o rozstrzygnięciu przetargu dotycząca platformy geolokalizacyjnej

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w przetargu dotyczącym budowy platformy geolokalizacyjnej związanej z projektem pt. Budowa platformy geolokalizacyjnej wraz z aplikacjami służącej do zwalczania zagrożeń dla środowiska przyrodniczego na obszarze działania Stowarzyszenia LGR „Rybak”, spośród złożonych i kompletnych ofert spełniających wymogi zawarte w postępowaniu została wybrana oferta najkorzystniejsza.

Biorąc pod uwagę cenę złożonych ofert, wiarygodność i doświadczenie oferenta oraz czas reakcji serwisowej komisja przetargowa wybrała ofertę firmy TorSoft S.C. Jan Konieczny, Ryszard Lisiecki, ul. Lubicka 23/1, 87-100 Toruń jako ofertę najkorzystniejszą.

Na tym postępowanie przetargowe zakończono.

Loading