Informacja o odłowach tarlaków szczupaka na rzece Wiśle.

Okręg PZW w Toruniu informuje, że od dnia 12.03.2021 r. rozpoczną się odłowy tarlaków szczupaka na rzece Wiśle w ilości do 200 kg z obwodu nr 3 i do 200 kg z obwodu nr 4. Odłowione tarlaki zostaną pozyskane w celu przeprowadzenia sztucznego tarła. Otrzymany w ten sposób materiał rozrodczy zostanie przeznaczony do inkubacji a następnie zarybienia naszych rzek i jezior.

Loading