Informacja o odłowach badawczych

Informujemy, iż w dniu 20.09 br. na odcinku rzeki Wisły od Torunia do Solca Kujawskiego odbędą się odłowy badawcze przy pomocy agregatu realizowane na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na potrzeby wykonania ekspertyzy dotyczącej uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000. Odłowy prowadzone będą przez firmę Eco-Analyse z Torunia.

Loading