Informacja o odłowach

Okręg PZW w Toruniu informuje, że od 18.03.2021 r. rozpoczynają się odłowy tarlaków, zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu nr 302/2021 z dnia 6.03.2021 r. według poniższych tabeli:

Rok 2021
Lp.JezioroSzczupak (kg)Sandacz (kg)
1Warpalice50 
2Chojno100 
3Osetno50 
4Mierzyn50 
5Mierzyńskie50 
6Płowęż15050
7Żaleń50 
8Łąki-Tabuła50 
9Bachotek150 
10Sosno Duże100 
11Mieliwo50 
12Głowin100 
13Robotno70 
14Goryń100 
 Razem112050
Lp.RzekaSzczupak (kg)Sandacz (kg)
1Wisła nr 210050
2Wisła nr 3200 
3Wisła nr 4200 
 Razem50050

Loading