Informacja o odłowach

Okręg PZW w Toruniu informuje, że od 23 marca br. rozpocznie się odłów tarlaków szczupaka na jeziorze Ciche.

Loading