Informacja o krześliskach.

Okręg PZW w Toruniu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r.
o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883.) art. 8 ustęp 1 pkt 12 litera a, zabrania się połowu ryb za pomocą wędki w odległości mniejszej niż 50 m od oznakowanych przez uprawnionego do rybactwa krześlisk.

Przykładowe oznaczenie krześliska:

Loading