Informacja dotycząca połowu sandacza i suma.

Okręg PZW w Toruniu informuje, że zgodnie z zapisem OBWIESZCZENIA MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 25 września 2018 r.: „jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb lub raków, z wyjątkiem gatunków, o których mowa w ust. 1 pkt 4a i 15a, przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.”

W tym roku ostatni dzień przypada w niedzielę, czyli dzień ustawowo wolny od pracy, także okres ochronny zostaje skrócony o ten dzień, co daje możliwość łowienia sandaczy i sumów już w niedzielę 31 maja.

Życzymy udanych połowów.

Loading