Informacja dotycząca możliwości spinningowania w dniu 30 kwietnia 2023 roku.

Okręg PZW w Toruniu informuje, że zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb Na Wodach Okręgu PZW w Toruniu pkt 1.12: „jeżeli 30.04 przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, to zakaz wędkowania metodą spinningową i „na żywca” ulega skróceniu o ten dzień” oraz zgodnie z zapisem § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie: „jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb lub raków przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.”

W związku z powyższym ostatni dzień okresu ochronnego szczupaka, okonia* i bolenia w 2023 roku przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela) to okres ochronny zostaje skrócony do dnia 29.04.2023 r. i można ww. gatunki poławiać od 30.04.2023 r.

* Sprostowanie: okres ochronny okonia nie ulega skróceniu, ponieważ jego podstawą jest uchwała Prezydium Zarządu Okręgu a nie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r., dlatego zapis mówiący o skróceniu okresu ochronnego nie ma zastosowania.

Loading