Informacja dot. odłowów tarlaków troci i łososia w 2013 r.

            W związku z zakończonymi odłowami tarlaków troci i łososia na rzece Drwęcy i Wiśle, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje o ich przebiegu i wynikach.

            Przed rozpoczęciem odłowów Okręg wystąpił z wnioskiem do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie o opinię dot. ustalenia limitu połowu troci i łososia na rzece Drwęcy.   W związku z tym, że od dwóch lat, decyzją Instytutu oraz Marszałka Województwa Pomorskiego,  nie są już prowadzone intensywne odłowy tarlaków na ujściu rzeki Wisły do morza, a zapotrzebowanie na ikrę jest duże, Instytut wydał opinię  o odłowie do 800 kg troci wędrownej oraz do 200 kg łososia atlantyckiego na rzece Drwęcy.

            Pozytywną decyzję wydał również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

            Zgodnie z Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.09.2013r.; nr RO-III.7143.10.2013, zezwalającą na odłów tarlaków łososia w ilości do 200 kg oraz troci wędrownej w ilości do 800 kg z rzeki Drwęcy w miejscowości Lubicz, odłowiono 365,5 kg troci wędrownej oraz 1,4 kg łososia atlantyckiego.  Dodatkowo z rzeki Wisły odłowiono 90,4 kg troci wędrownej oraz 2,6 kg łososia atlantyckiego.  Łącznie od wszystkich tarlaków troci pozyskano 145 litrów ikry.

            W wyniku przeprowadzenia tarła przyżyciowego do rzeki Drwęcy wypuszczono 37 szt. samic troci.

Loading