INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informujemy, że na jeziorach Grodno i Handlowy Młyn zostały utworzone stanowiska do wędkowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Loading