III edycja projektu „Inicjuj z FIO”

Ośrodek „Tłok” zaprasza do 3 edycji projektu „Inicjuj z FIO”, w ramach którego mogą zostać przyznane granty do 5 tys. zł.
Dotację będzie można przeznaczyć m.in. na realizację działań w każdej ze sfer pożytku publicznego, sprzęt związany z obszarem działania organizacji pozarządowej, adaptacją lokalu.
Do 19 listopada br. można zgłosić na adres mailowy zgloszenia.fio@tlok.pl chęć udziału w spotkaniu nt. sposobu przygotowania wniosku.
W treści maila proszę podać datę i miejsce spotkania, w którym chcą Państwo uczestniczyć, imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz ew. nazwę reprezentowanej organizacji pozarządowej/grupy nieformalnej lub samopomocowej.
Program spotkania do pobrania na stronie http://orbitorun.pl/ngofio-spotkanieinformacyjne,3307,l1.html.
Spotkania odbędą się w następujących terminach:
Toruń – 27.11.2015 r. Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, godz. 11:00
Golub-Dobrzyń – 30.11.2015 r. Urząd Gminy, Plac Tysiąclecia 25
Nabór wniosków konkursowych odbędzie się w styczniu 2016 roku.
OPERATORZY GRANTÓW w województwie kujawsko-pomorskim to:
Ośrodek TŁOK – powiaty: toruński, golubsko-dobrzyński, rypiński, lipnowski, aleksandrowski, radziejowski, inowrocławski, włocławski, mogileński, bydgoski
Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica – powiaty: brodnicki, wąbrzeski, grudziądzki, chełmiński, świecki, tucholski, sępoleński, nakielski, żniński
Więcej informacji na temat projektu „Inicjuj z FIO” na stronie www.tlok.pl i pod nr tel. 56 655 50 22, e-mail: fio@tlok.pl.

Loading