EKOLAUR

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii” zdobył prestiżową nagrodę EKOLAURU przyznaną przez Kapitułę Konkursu w kategorii ochrona przyrody za przedsięwzięcie „Restytucja jesiotra ostronosego”. Nagrodę tę otrzymaliśmy podczas uroczystej gali w dniu 29.10.2014 r. w Katowicach. Patronat nad konkursem objął Minister Środowiska. „Ekolaury PIE” są swego rodzaju podsumowaniem rzetelności firm, ich rzeczywistych proekologicznych dokonań.

Nagroda jest docenieniem działalności Okręgu za aktywne działania dotyczące restytucji jesiotra ostronosego, m.in. poprzez rozbudowę naszego ośrodka wylęgu i podchowu jesiotra w Grzmięcy oraz coroczne zarybienia tym gatunkiem Drwęcy i Wisły.  Nasze działania w zakresie odbudowy populacji tego gatunku są  wspierane przez nasze Województwo.

ekolaurDyplom Ekolaur

Loading