Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE Remont dachu z wymianą konstrukcji siedziby Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmży, ul. Bł. Juty 5 (dz. 175 obręb 04) z dnia 7.11.2018 r.

Toruń, 21.11.2018 r.

 

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE

Remont dachu z wymianą konstrukcji siedziby Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmży, ul. Bł. Juty 5 (dz. 175 obręb 04)

z dnia 7.11.2018 r.

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że pkt. 7 w/w zapytania ofertowego „Remont dachu z wymianą konstrukcji siedziby Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmży, ul. Bł. Juty 5 (dz. 175 obręb 04)” otrzymuje brzmienie:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Siedzibie Okręgu PZW w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń do dnia 26 listopada 2018 r. do godz. 12:00

Pozostała treść zapytania pozostaje bez zmian.

Loading