Dot. zapytania ofertowego „Remont dachu z wymianą konstrukcji siedziby Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmży, ul. Bł. Juty 5 (dz. 175 obręb 04)”

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu nawiązując do zapytania ofertowego „Remont dachu z wymianą konstrukcji siedziby Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmży, ul. Bł. Juty 5 (dz. 175 obręb 04)” – informuje, że wpłynęła 1 oferta. Przedstawiona w ofercie kwota wykonania zadania jest wyższa niż kwota, jaką Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania. W związku z powyższym odstąpiono od rozstrzygnięcia przetargu.

Loading