Czyszczenie brzegów Portu Drzewnego i rz. Wisły

W dniu 3.07. br. najaktywniejsze Koła z Rejonu Toruń brały udział w czyszczeniu brzegów Portu Drzewnego i rz. Wisły. Dziękujemy Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie za pomoc i użyczenie łodzi w trakcie akcji sprzątania.

Loading