Badania ichtiofauny na rz. Wiśle nr 2.

Okręg PZW w Toruniu informuje, że dnia 1.10.2020 r. zostaną przeprowadzone próby badawcze ichtiofauny na rz. Wiśle na wysokości m. Wlk. Nieszawka. Badania zostaną przeprowadzone przez pracowników Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Loading