Badania monitoringowe ryb z rodziny minogowatych w rz. Drwęcy.

Okręg PZW w Toruniu informuje, że w dniach 15-16 kwietnia na rz. Drwęcy zostaną przeprowadzone połowy badawcze ryb z rodziny minogowatych przez pracowników Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Loading