Badania ichtiologiczne na rz. Wiśle nr 4.

Okręg PZW w Toruniu informuje, że w dniach 30.09.2020 – 02.10.2020, odbędą się badania ichtiologiczne, metodą elektropołowów, w ramach zamówienia dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku pn.: „Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o wybranych przedmiotach ochrony w obszarach Natura 2000 Dolina Łupawy PLH220036, Dolna Wisła PLH220033”.

Loading