Badania ichtiofauny jezior Kamionkowskie, Zamkowe i Nogat

W dniach 31.08-04.09.2020 r. odbędą się badania ichtiofauny w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska jezior Kamionkowskie, Zamkowe i Nogat na zlecenie GIOŚ w Warszawie.Przeprowadzi je zespół monitoringowy Instytut Rybactwa Śródlądowego. Pracownicy IRŚ będą używać odblaskowych i podpisanych kamizelek, a pławy oznaczające postawione wontony będą podpisane nazwą Instytutu i nr 145.

Loading