Akcja “Brzegami Polskich Rzek”

Komisja ds. mediów i promocji wędkarstwa ZG PZW organizuje społeczną akcję polegająca na przemarszu i sprzątaniu brzegów Polskich rzek. Niezbędnym narzędziem do udziału w akcji “Brzegami Polskich Rzek” jest aplikacja google maps, która pozwoli na zliczenie kilometrów – ile członkowie danego koła pokonali w trakcie akcji. Komisja ds. mediów i promocji wędkarstwa dysponuje workami na śmieci które rozdysponuje na potrzeby uczestników wydarzenia. Ilość worków do wyczerpania zapasów, decyduje kolejność zgłoszeń. Koła/Okręgi, które będą brały udział w akcji zobowiązane są dokonać wszelkich formalności związanych z odbiorem nieczystości na własną rękę. Po zakończeniu akcji organizator winien przesłać na podany poniżej adres mapkę z aplikacji google maps, pokazującą ile km spaceru pokonano, połączoną z krótką notatką i relacją fotograficzną. Dla najlepszych kół przewidziane są nagrody.

 

Termin akcji: 17.06.2023

Termin zgłoszeń do: 16.06.2023 godzina 12:00

Zgłoszenia Kół Wędkarskich PZW oraz zapotrzebowanie na worki przyjmujemy pod adresem mailowym: brzegamipolskichrzek@zgpzw.pl

Szczegółowe informacje:

504 250 990 Grzegorz Wrzesień

606 433 225 Piotr Goliat

781 870 102 Albert Długoszewski

Loading