9.03.2023 Rejon PZW Toruń zorganizował sprzątanie brzegu Wisły

Dziękujemy za zaangażowanie kolegów wędkarzy oraz ich rodzin w akcję sprzątania śmieci w okolicy „zjazdówki” przy ul. Zagrodowej.

W spotkaniu wzięło udział 58 wędkarzy i ich bliskich, stawili się weterani oraz adepci tej pięknej pasji. Wszyscy razem ruszyli w teren i zebrali pokaźną stertę tego co pozostawili przy brzegu śmieciarze . Wśród zbiorów mamy skrzynki po chlebie , worki, opony, płyty plastikowe, i odpady domowe. Zastanawiającym jest znalezisko w postaci powiązanych w paczki części pociętych starych plastikowych ram okiennych – to raczej nie wędkarskie śmieci.
Przy okazji zlokalizowaliśmy dwa miejsca nielegalnego składowania śmieci przy nasypie, które również posprzątaliśmy.

Naszą akcję wspiera Urząd Miasta Torunia -Wydział Gospodarki Komunalnej- dostarczył worki oraz zapewniają odbiór zebranych śmieci przez MPO Toruń.

Po sprzątaniu organizator zaprosił na kiełbaskę z ogniska, tak mile spędzone niedzielne przedpołudnie daje radość i uśmiech na twarzach uczestników i pogoda także doceniła nasze starania.

Serdecznie dziękujemy za prace jaką dziś wykonaliście.

Informacyjnie na rzecz PZW i Miasta wypracowaliśmy dziś:
58 osób przez 4 godz. przy stawce 22.80 brutto daje 5 289,60 zł.

Loading