Zakaz używania jednostek spalinowych na jez. Nogat

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/7/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Nogat (Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2019 r.), informujemy, iż na jeziorze Nogat został wprowadzony zakaz używania ww. jednostek w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia każdego roku. W załączeniu przedmiotowa Uchwała.

Nogat

Loading