Uchwały Zarządu Okręgu

Kadencja 2022-

Zarząd Prezydium

13.03.2023

nr 86/2023 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.

nr 87/2023 w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego.

nr 88/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 23/2022 z dnia 12.12.2022 r. dotyczącej opieki nad łowiskiem.

nr 89/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 24/2022 z dnia 12.12.2022 r. dotyczącej odwołania trenera kadry w dyscyplinie spławikowej.

nr 90/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 25/2022 z dnia 12.12.2022 r. dotyczącej odwołania Przewodniczącego Rady ds. Młodzieży.

nr 91/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 26/2022 z dnia 12.12.2022 r. dotyczącej zawarcia porozumienia z Okręgiem PZW w Bydgoszczy na 2023 r.

nr 92/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 27/2022 z dnia 12.12.2022 r. dotyczącej pogotowia kasowego w 2023 r.

nr 93/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 28/2022 z dnia 12.12.2022 r. dotyczącej uzgodnienia projektu oraz udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w czasie i zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji dla zadania pn. “Budowa chodnika przy Jeziorze Głuchowskim na działce nr 125 w obrębie ewidencyjnym Głuchowo”.

nr 94/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 29/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej zatwierdzenia terminarza imprez sportowych Okręgu PZW Toruń na 2023 rok.

nr 95/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 30/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej powołania Przewodniczącego Rady ds. Młodzieży.

nr 96/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 31/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej odwołania i powołania trenera kadry w dyscyplinie rzutowej.

nr 97/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 32/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej zmiany składu Okręgowego Kapitanatu Sportowego.

nr 98/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 33/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej składów kadr Okręgu na 2023 r.

nr 99/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 34/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej zmiany uchwały Prezydium nr 66/2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie trzyletniego planu odłowów tarlaków szczupaka i sandacza na lata 2021-2023.

nr 100/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 35/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej podziału środków na zarybienia w 2023 r.

nr 101/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 36/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej przyznania nagrody finansowej.

nr 102/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 38/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej gospodarki finansowej Koła PZW Rubinkowo w Toruniu.

nr 103/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 39/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej składu Komisji Egzaminacyjnych.

nr 104/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 40/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej planu pracy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu na 2023 rok.

nr 105/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 41/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej gospodarki finansowej Koła Miejskiego w Toruniu.

nr 106/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 42/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej nadania odznaki Wzorowy Młody Wędkarz.

nr 107/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 44/2023 z dnia 20.02.2023 r. dotyczącej sprzedaży samochodu marki Volkswagen Transporter.

nr 108/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 45/2023 z dnia 20.02.2023 r. dotyczącej przyznania nagrody finansowej.

nr 109/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 46/2023 z dnia 20.02.2023 r. dotyczącej gospodarki finansowej Koła PZW Gminnego Grążawy.

nr 110/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 47/2023 z dnia 20.02.2023 r. dotyczącej Regulaminu pracy Komisji Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej.

nr 111/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 48/2023 z dnia 20.02.2023 r. dotyczącej zmiany składu Okręgowej Komisji Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej.

nr 112/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 49/2023 z dnia 20.02.2023 r. dotyczącej gospodarki finansowej Koła PZW Miejskiego w Toruniu.

nr 113/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 50/2023 z dnia 20.02.2023 r. dotyczącej powołania koordynatora kadry w dyscyplinie spławikowej.

nr 114/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 51/2023 z dnia 20.02.2023 r. dotyczącej uchylenia uchwały Prezydium nr 37/2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie ryczałtowego zwrotu poniesionych kosztów.

nr 115/2023 w sprawie: zmiany składu Okręgowego Kapitanatu Sportowego.

nr 116/2023 w sprawie: rozwiązania Wielosekcyjnego Wędkarskiego Klubu Sportowego.

nr 117/2023 w sprawie: dofinansowania udziału reprezentanta Okręgu w Spławikowych Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

nr 118/2023 w sprawie: Procedury monitoringu wód powierzchniowych użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.

nr 119/2023 w sprawie: Porozumienia dotyczącego opieki nad łowiskiem.

nr 120/2023 w sprawie: gospodarki finansowej Koła Polmo Brodnica.

nr 121/2023 w sprawie: składu kadry Okręgu w dyscyplinie spławikowej na 2023 r.

28.11.2022

nr 65/2022 w sprawie: budżetu Okręgu na 2023 rok.

nr 66/2022 w sprawie: preliminarzy budżetowych Kół i Rejonów na 2023 r.

nr 67/2022 w sprawie: działalności sportowej w 2023 r.

nr 68/2022 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 15/2022 z dnia 17.10.2022 r. dotyczącej Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb na wodach Okręgu PZW w Toruniu na 2023 rok. regulamin 2023

nr 69/2022 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 16/2022 z dnia 17.10.2022 r. dotyczącej wpisowego dla członka uczestnika na 2023 r.

nr 70/2022 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 17/2022 z dnia 17.10.2022 r. dotyczącej wypłaty diet dla skarbników Kół za 2022 rok oraz wypłat należności wynikających z zawartych umów zleceń dla osób nie będących skarbnikami Kół za 2022 r.

nr 71/2022 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 18/2022 z dnia 17.10.2022 r. dotyczącej druku dla skarbników do pobrania składek.

nr 72/2022 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 19/2022 z dnia 17.10.2022 r. dotyczącej weryfikacji Strażników Społecznej Straży Rybackiej w 2022 r.

nr 73/2022 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 20/2022 z dnia 17.10.2022 r. dotyczącej podziału dz. nr 209 w miejscowości Wieldządz.

nr 74/2022 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 21/2022 z dnia 17.10.2022 r. dotyczącej odpisu ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na 2023 r.

nr 75/2022 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 22/2022 z dnia 17.10.2022 r. dotyczącej rezygnacji z dzierżawy dz. nr 459/2 obręb ewidencyjny 0021 Łasin o powierzchni 0,6124 ha oraz dz. nr 6/1 obręb ewidencyjny 0011 Mlewiec o powierzchni 1,57 ha.

nr 76/2022 w sprawie: podziału składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód “za zasługi dla rozwoju wędkarstwa” w 2023 r.

nr 77/2022 w sprawie: opieki nad łowiskiem.

nr 78/2022 w sprawie: druków do pobrania składek na 2023 r.

nr 79/2022 w sprawie: poddzierżawy dz. nr 209 obręb geodezyjny Wieldządz oraz dz. nr 99/11 obręb geodezyjny Ostrowo.

nr 80/2022 w sprawie: planu pracy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu na 2023 r.

nr 81/2022 w sprawie: Informatora wód krainy pstrąga i lipienia na 2023 r.

nr 82/2022 w sprawie: zmiany uchwały nr 369/2021 z dnia 18.12.2021 r. dotyczącej zmiany Regulaminu pracy Okręgu PZW w Toruniu.

nr 83/2022 w sprawie: przyznania odznak honorowych PZW przyznawanych przez ZG PZW na 2023 rok.

nr 84/2022 w sprawie: poniesionych wydatków na dofinansowanie operacji pn. “Restytucja jesiotra ostronosego (bałtyckiego) w zlewni Wisły z wykorzystaniem innowacyjnych technik hodowlanych podnoszących wzrost odporności immunologicznej i adaptacji behawioralnej w celu zwiększenia efektywności zarybień”.

nr 85/2022 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Okręgu nr 237/2012 z dnia 28.02.2012 r. dotyczącej pozwoleń “za zasługi dla rozwoju wędkarstwa” dla zawodników kadr okręgowych.

26.09.2022

nr 25/2022 w sprawie: składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat dla niezrzeszonych na rok 2023. załącznik do uchwały nr 25 2022

nr 26/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 1/2022 z dnia 23.05.2022 r. dotyczącej wystąpienia z Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych.

nr 27/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 2/2022 z dnia 23.05.2022 r. dotyczącej nadania odznaki Wzorowy Młody Wędkarz.

nr 28/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 3/2022 z dnia 23.05.2022 r. dotyczącej wystąpienia o nadanie odznak honorowych i okolicznościowych dla członków Kół PZW z Okręgu Toruń w 2022 r.

nr 29/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 4/2022 z dnia 23.05.2022 r. dotyczącej dofinansowania udziału osób w młodzieżowym obozie wędkarskim w Oćwiece w 2022 r.

nr 30/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 5/2022 z dnia 23.05.2022 r. dotyczącej Regulaminu przydzielania pracownikom Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

nr 31/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 6/2022 z dnia 27.06.2022 r. dotyczącej opieki nad łowiskiem.

nr 32/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 7/2022 z dnia 27.06.2022 r. dotyczącej opłaty za klucz transponderowy w miejscu postoju i slipowania łodzi nad jez. Kamionki.

nr 33/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 8/2022 z dnia 27.06.2022 r. dotyczącej Regulaminu korzystania z części działki nr 57/8 obręb Strzemiuszczek gm. Zbiczno w miejscowości Grzmięca nad jez. Strażym zgodnie z załącznikiem graficznym.

nr 34/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 9/2022 z dnia 25.07.2022 r. dotyczącej opieki nad łowiskiem.

nr 35/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 10/2022 z dnia 25.07.2022 r. dotyczącej Komisji kwalifikującej do korzystania z Budynku służącego do racjonalnej gospodarki rybackiej w Zespole Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy.

nr 36/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 11/2022 z dnia 25.07.2022 r. dotyczącej diet dla sędziów sportowych od 2022 roku.

nr 37/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 12/2022 z dnia 25.07.2022 r. dotyczącej instruktora szkolenia młodzieży.

nr 38/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 13/2022 z dnia 29.08.2022 r. dotyczącej gospodarki finansowej Koła Miejskiego PZW nr 33 w Łasinie.

nr 39/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 14/2022 z dnia 29.08.2022 r. dotyczącej przyznania nagrody finansowej.

nr 40/2022 w sprawie: zmiany składu Okręgowej Komisji Odznaczeń.

nr 41/2022 w sprawie: zmiany składu Okręgowego Kapitanatu Sportowego.

nr 42/2022 w sprawie: składu Okręgowej Komisji Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej.

nr 43/2022 w sprawie: stosowania faksymile na zezwoleniach dla członków PZW oraz niezrzeszonych.

nr 44/2022 w sprawie: Regulaminu rocznej oceny działalności Kół.

nr 45/2022 w sprawie: opieki nad łowiskiem.

nr 46/2022 w sprawie: terminów Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych w Kołach.

nr 47/2022 w sprawie: reprezentacji Okręgu w Lokalnej Grupie Działania “Grudziądzki Spichlerz”.

nr 48/2022 w sprawie: porozumienia polsko-niemieckiego w sprawie wzajemnego wędkowania.

nr 49/2022 w sprawie: odpisu ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na 2023 r.

nr 50/2022 w sprawie: preliminarzy budżetowych w 2023 r.

nr 51/2022 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących w użytkowaniu Okręgu PZW Toruń za 2022 r.

nr 52/2022 w sprawie: diet dla działaczy pełniących funkcję społeczną z wyboru.

nr 53/2022 w sprawie: diet dla skarbników na 2023 r.

nr 54/2022 w sprawie: należności za sprzedaż stacjonarną składek członkowskich ogólnozwiązkowych i składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zezwoleń dla niezrzeszonych wynikające z zawartych umów zleceń dla osób niebędących skarbnikami Kół na 2023 r.

nr 55/2022 w sprawie: zwrotu kosztów podróży w 2023 r.

nr 56/2022 w sprawie: podziału kosztów w 2023 r.

nr 57/2022 w sprawie: zakupu dz. nr 44/1, obręb ewidencyjny 0006 Kornatowo, województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat chełmiński.

nr 58/2022 w sprawie: Instrukcji Kancelaryjnej Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.

nr 59/2022 w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy towarów i roboty budowlane na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.

nr 60/2022 w sprawie: Regulaminu Użytkowania Samochodu Służbowego w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.

nr 61/2022 w sprawie: rezygnacji z dzierżawy dz. 54, 387/1, 387/2, 381/3, 387/4, 393, 402 obręb ewidencyjny 0007 Montowo.

nr 62/2022 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Okręgu nr 16/2022 z dnia 4.04.2022 r. dotyczącej planu pracy Okręgu na 2022 r.

nr 63/2022 w sprawie: poniesionych wydatków na utwardzenie terenu nad jeziorami: Strażym, Zamkowe, Blizno, Łasin Duży, Salno Duże, Rudnickie, Skarlin, Mlewiec, Archidiakonka, Kamionki oraz budowy wiat nad jeziorem Skarlin i Kamionki z dnia 23.09.2020 r. nr 00001-6520.12-OR0200001/19 pod tytułem “Okręg PZW w Toruniu – budowa i modernizacja infrastruktury”.

nr 64/2022 w sprawie: odbycia Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo-Wyborczych w Kołach.

4.04.2022

nr 9/2022 w sprawie: powołania Okręgowej Komisji Odznaczeń.

nr 10/2022 w sprawie: powołania Okręgowej Komisji Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej.

nr 11/2022 w sprawie: powołania Okręgowej Komisji Ochrony Wód.

nr 12/2022 w sprawie: powołania Okręgowego Kapitanatu Sportowego.

nr 13/2022 w sprawie: powołania Rady ds. Młodzieży.

nr 14/2022 w sprawie: powołania Okręgowej Komisji Przetargowo-Inwestycyjnej.

nr 15/2022 w sprawie: składów kadr Okręgu na 2022 r.

nr 16/2022 w sprawie: zmiany uchwały nr 3/2022 z dnia 7.03.2022 r. dotyczącej planu pracy Okręgu na 2022 r.

nr 17/2022 w sprawie: wydzielenia gabinetu Prezesa w lokalu przy ul. Curie-Skłodowskiej 16 w Grudziądzu.

nr 18/2022 w sprawie: przyznania odznak honorowych PZW.

nr 19/2022 w sprawie: porozumienia Europatreff.

nr 20/2022 w sprawie: rejestracji audi lub audio video posiedzeń Zarządu Okręgu i Prezydium.

nr 21/2022 w sprawie: składu Rejonowej Komisji Egzaminacyjnej w Chełmnie.

nr 22/2022 w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.

nr 23/2022 w sprawie: gospodarki finansowej Koła PZW Rubinkowo w Toruniu.

nr 24/2022 w sprawie: ustanowienia służebności przejazdu przez dz. nr 44/1 obręb Kornatowo gmina Lisewo powiat chełmiński.

7.03.2022

nr 1/2022 w sprawie: ustalenia składu Prezydium Zarządu Okręgu.

nr 2/2022 w sprawie: powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgu.

nr 3/2022 w sprawie: planu pracy Okręgu PZW w Toruniu na 2022 r.

nr 4/2022 w sprawie: powołania trenera kadry w dyscyplinie spinningowej.

nr 5/2022 w sprawie: diet dla działaczy pełniących funkcję społeczną z wyboru.

nr 6/2022 w sprawie: ryczałtowego zwrotu poniesionych kosztów.

nr 7/2022 w sprawie: zmiany opiekuna jeziora Józefowo.

nr 8/2022 w sprawie: Regulaminu Użytkowania Samochodu Służbowego w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.

20.02.2023

nr 43/2023 w sprawie: sprostowania uchwał Prezydium z dnia 12.12.2022 r.

nr 44/2023 w sprawie: sprzedaży samochodu marki Volkswagen Transporter.

nr 45/2023 w sprawie: przyznania nagrody finansowej.

nr 46/2023 w sprawie: gospodarki finansowej Koła PZW Gminnego Grążawy.

nr 47/2023 w sprawie: Regulaminu pracy Komisji Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej.

nr 48/2023 w sprawie: zmiany składu Okręgowej Komisji Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej.

nr 49/2023 w sprawie: gospodarki finansowej Koła PZW Miejskiego w Toruniu.

nr 50/2023 w sprawie: powołania koordynatora kadry w dyscyplinie spławikowej.

nr 51/2023 w sprawie: uchylenia uchwały Prezydium nr 37/2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie ryczałtowego zwrotu poniesionych kosztów.

30.01.2023

nr 29/2023 w sprawie: zatwierdzenia terminarza imprez sportowych Okręgu PZW Toruń na 2023 rok.

nr 30/2023 w sprawie: powołanie Przewodniczącego Rady ds. Młodzieży.

nr 31/2023 w sprawie: odwołania i powołania trenera kadry w dyscyplinie rzutowej.

nr 32/2023 w sprawie: zmiany składu Okręgowego Kapitanatu Sportowego.

nr 33/2023 w sprawie: składów kadr Okręgu na 2023 r.

nr 34/2023 w sprawie: zmiany uchwały Prezydium nr 66/2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie trzyletniego planu odłowów tarlaków szczupaka i sandacza na lata 2021-2023.

nr 35/2023 w sprawie: podziału środków na zarybienia w 2023 r.

nr 36/2023 w sprawie: przyznania nagrody finansowej.

nr 37/2023 w sprawie: ryczałtowego zwrotu poniesionych kosztów.

nr 38/2023 w sprawie: gospodarki finansowej Koła PZW Rubinkowo w Toruniu.

nr 39/2023 w sprawie: składu Komisji Egzaminacyjnych.

nr 40/2023 w sprawie: planu pracy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu na 2023 rok.

nr 41/2023 w sprawie: gospodarki finansowej Koła Miejskiego w Toruniu.

nr 42/2023 w sprawie: nadania odznaki Wzorowy Młody Wędkarz.

12.12.2022

nr 23/2022 w sprawie: opieki nad łowiskiem.

nr 24/2022 w sprawie: odwołania trenera kadry spławikowej.

nr 25/2022 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady ds. Młodzieży.

nr 26/2022 w sprawie: zawarcia porozumienia z Okręgiem PZW w Bydgoszczy na 2023 rok.

nr 27/2022 w sprawie: pogotowia kasowego w 2023 r.

nr 28/2022 w sprawie: uzgodnienia projektu oraz udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w czasie i zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji dla zadania pn. “Budowa chodnika przy Jeziorze Głuchowskim na działce nr 125 w obrębie ewidencyjnym Głuchowo”.

17.10.2022

nr 15/2022 w sprawie: Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb na wodach Okręgu PZW w Toruniu na 2023 rok. regulamin 2023

nr 16/2022 w sprawie: wpisowego dla członka uczestnika na 2023 r.

nr 17/2022 w sprawie: wypłaty diet dla skarbników Kół za 2022 rok oraz wypłat należności wynikających z zawartych umów zleceń dla osób nie będących skarbnikami Kół za 2022 r.

nr 18/2022 w sprawie: druku dla skarbników do pobrania składek.

nr 19/2022 w sprawie: weryfikacji Strażników Społecznej Straży Rybackiej w 2022 r.

nr 20/2022 w sprawie: podziału dz. nr 209 w miejscowości Wieldządz.

nr 21/2022 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Okręgu nr 49/2022 z dnia 26.09.2022 r. dotyczącej odpisu ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na 2023 r.

nr 22/2022 w sprawie: rezygnacji z dzierżawy dz. 459/2 obręb ewidencyjny 0021 Łasin o powierzchni 0,6124 ha oraz dz. nr 6/1 obręb ewidencyjny 0011 Mlewiec o powierzchni 1,57 ha.

29.08.2022

nr 13/2022 w sprawie: gospodarki finansowej Koła PZW nr 33 Miejskie Łasin.

nr 14/2022 w sprawie: przyznania nagrody finansowej.

25.07.2022

nr 9/2022 w sprawie: opieki nad łowiskiem.

nr 10/2022 w sprawie: Komisji kwalifikującej do pobytu w Budynku służącego do racjonalnej gospodarki rybackiej w Zespole Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy.

nr 11/2022 w sprawie: diet dla sędziów sportowych od 2022 r.

nr 12/2022 w sprawie: instruktora szkolenia młodzieży.

27.06.2022, załącznik do uchwały Prezydium nr 8 2022,

nr 6/2022 w sprawie: opieki nad łowiskiem.

nr 7/2022 w sprawie: opłaty za klucz transponderowy w miejscu postoju i slipowania łodzi nad jez. Kamionki.

nr 8/2022 w sprawie: Regulamin korzystania z części działki nr 57/8 obręb Strzemiuszczek gm. Zbiczno w miejscowości Grzmięca nad jez. Strażym zgodnie z załącznikiem graficznym.

23.05.2022

nr 1/2022 w sprawie: wystąpienia z Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych.

nr 2/2022 w sprawie: nadanie odznaki Wzorowy Młody Wędkarz.

nr 3/2022 w sprawie: wystąpienia o nadanie odznak honorowych i okolicznościowych dla członków Kół PZW z Okręgu Toruń w 2022 r.

nr 4/2022 w sprawie: dofinansowania udziału dzieci w młodzieżowym obozie wędkarskim w Oćwiece w 2022 r.

nr 5/2022 w sprawie: Regulamin przydzielania pracownikom Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

 

Kadencja 2017-2022

19.02.2022

17.01.2022

18.12.2021

29.11.2021

25.10.2021: załącznik do uchwały nr 340/2021

30.08.2021: Załącznik do uchwały Zarządu Okręgu nr 325

26.04.2021

6.03.2021: załącznik uchwała nr 293/2021; załącznik uchwała nr 302/2021

19.12.2020: załącznik uchwała nr 276/2020; załącznik uchwała nr 286/2020

4.11.2020:załącznik uchwała nr 269/2020

19.10.2020: załącznik uchwała nr 245/2020; załącznik uchwała nr 249/2020 ; załącznik uchwała nr 250/2020; załącznik uchwała nr 265/2020

20.07.2020

14.03.2020

08.02.2020

14.12.2019

05.10.2019

19.09.2019 – uchwała podjęta w trybie obiegowym

29.07.2019

27.05.2019_

16.02.2019

15.12.2018

27.10.2018

18.06.2018

17.02.2018

16.12.2017

28.10.2017

10.04.2017

Kadencja 17.03.2013 r. – 26.03.2017 r.

25.02.2017

22 10 2016

23 05 2016

20 02 2016

21.12.2015

23.11.2015 Prezydium

31.08.2015

29.06.2015

21.02.2015

20.12.2014

18. 10.2014

23.06.2014

22.02.2014

14.12.2013

30.09.2013

8.04.2013

17.03.2013