Uchwały Zarządu Okręgu

Kadencja 2022-

Zarząd Prezydium

26.06.2023

nr 122/2023 w sprawie: sprostowania uchwały Zarządu Okręgu nr 118/2023 z dnia 13.03.2023 r.

nr 123/2023 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 53/2023 z dnia 24.04.2023 r. dotyczącej zmiany składu Okręgowej Komisji Odznaczeń.

nr 124/2023 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 54/2023 z dnia 24.04.2023 r. dotyczącej Regulaminu Okręgowego Kapitanatu Sportowego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu. REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO

nr 125/2023 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 55/2023 z dnia 24.04.2023 r. dotyczącej Regulaminu organizacyjnego Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.

regulamin organizacyjny biura, struktura organizacyjna biura

nr 126/2023 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 56/2023 z dnia 24.04.2023 r. dotyczącej Zbioru zasad obowiązujących przy zarybianiu wód Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.

nr 127/2023 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 59/2023 z dnia 24.04.2023 r. dotyczącej wystąpienia o nadanie odznak honorowych i okolicznościowych dla członków Kół PZW z Okręgu Toruń w 2023 r.

nr 128/2023 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 60/2023 z dnia 24.04.2023 r. dotyczącej Regulaminu zasad wynagradzania pracowników Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.

nr 129/2023 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 61/2023 z dnia 29.05.2023 r. dotyczącej nadania odznaki Wzorowy Młody Wędkarz.

nr 130/2023 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 62/2023 z dnia 29.05.2023 r. dotyczącej Regulaminu postępowania egzaminacyjnego w celu uzyskania karty wędkarskiej. Kopia Zaświadczenie-o-zdanym-egzaminie-komisja-egzaminacyjna, REGULAMIN – komisja egzaminacyjna

nr 131/2023 w sprawie: rezygnacji z dzierżawy projektowanej działki nr 209/1 obręb 0014 Wieldządz na rzecz Gminy Płużnica.

nr 132/2023 w sprawie: zakupu łodzi patrolowej dla SSRyb.

13.03.2023

nr 86/2023 w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.

nr 87/2023 w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego.

nr 88/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 23/2022 z dnia 12.12.2022 r. dotyczącej opieki nad łowiskiem.

nr 89/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 24/2022 z dnia 12.12.2022 r. dotyczącej odwołania trenera kadry w dyscyplinie spławikowej.

nr 90/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 25/2022 z dnia 12.12.2022 r. dotyczącej odwołania Przewodniczącego Rady ds. Młodzieży.

nr 91/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 26/2022 z dnia 12.12.2022 r. dotyczącej zawarcia porozumienia z Okręgiem PZW w Bydgoszczy na 2023 r.

nr 92/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 27/2022 z dnia 12.12.2022 r. dotyczącej pogotowia kasowego w 2023 r.

nr 93/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 28/2022 z dnia 12.12.2022 r. dotyczącej uzgodnienia projektu oraz udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w czasie i zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji dla zadania pn. „Budowa chodnika przy Jeziorze Głuchowskim na działce nr 125 w obrębie ewidencyjnym Głuchowo”.

nr 94/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 29/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej zatwierdzenia terminarza imprez sportowych Okręgu PZW Toruń na 2023 rok. Terminarz Imprez Sportowych 2023

nr 95/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 30/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej powołania Przewodniczącego Rady ds. Młodzieży.

nr 96/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 31/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej odwołania i powołania trenera kadry w dyscyplinie rzutowej.

nr 97/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 32/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej zmiany składu Okręgowego Kapitanatu Sportowego.

nr 98/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 33/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej składów kadr Okręgu na 2023 r.

nr 99/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 34/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej zmiany uchwały Prezydium nr 66/2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie trzyletniego planu odłowów tarlaków szczupaka i sandacza na lata 2021-2023.

nr 100/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 35/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej podziału środków na zarybienia w 2023 r. zarybienia 2023

nr 101/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 36/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej przyznania nagrody finansowej.

nr 102/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 38/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej gospodarki finansowej Koła PZW Rubinkowo w Toruniu.

nr 103/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 39/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej składu Komisji Egzaminacyjnych.

nr 104/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 40/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej planu pracy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu na 2023 rok. plan pracy

nr 105/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 41/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej gospodarki finansowej Koła Miejskiego w Toruniu.

nr 106/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 42/2023 z dnia 30.01.2023 r. dotyczącej nadania odznaki Wzorowy Młody Wędkarz.

nr 107/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 44/2023 z dnia 20.02.2023 r. dotyczącej sprzedaży samochodu marki Volkswagen Transporter.

nr 108/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 45/2023 z dnia 20.02.2023 r. dotyczącej przyznania nagrody finansowej.

nr 109/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 46/2023 z dnia 20.02.2023 r. dotyczącej gospodarki finansowej Koła PZW Gminnego Grążawy.

nr 110/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 47/2023 z dnia 20.02.2023 r. dotyczącej Regulaminu pracy Komisji Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej. Regulamin pracy komisji

nr 111/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 48/2023 z dnia 20.02.2023 r. dotyczącej zmiany składu Okręgowej Komisji Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej.

nr 112/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 49/2023 z dnia 20.02.2023 r. dotyczącej gospodarki finansowej Koła PZW Miejskiego w Toruniu.

nr 113/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 50/2023 z dnia 20.02.2023 r. dotyczącej powołania koordynatora kadry w dyscyplinie spławikowej.

nr 114/2023 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 51/2023 z dnia 20.02.2023 r. dotyczącej uchylenia uchwały Prezydium nr 37/2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie ryczałtowego zwrotu poniesionych kosztów.

nr 115/2023 w sprawie: zmiany składu Okręgowego Kapitanatu Sportowego.

nr 116/2023 w sprawie: rozwiązania Wielosekcyjnego Wędkarskiego Klubu Sportowego.

nr 117/2023 w sprawie: dofinansowania udziału reprezentanta Okręgu w Spławikowych Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

nr 118/2023 w sprawie: Procedury monitoringu wód powierzchniowych użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu. Procedury

nr 119/2023 w sprawie: Porozumienia dotyczącego opieki nad łowiskiem. porozumienie

nr 120/2023 w sprawie: gospodarki finansowej Koła Polmo Brodnica.

nr 121/2023 w sprawie: składu kadry Okręgu w dyscyplinie spławikowej na 2023 r.

28.11.2022

nr 65/2022 w sprawie: budżetu Okręgu na 2023 rok.

nr 66/2022 w sprawie: preliminarzy budżetowych Kół i Rejonów na 2023 r.

nr 67/2022 w sprawie: działalności sportowej w 2023 r.

nr 68/2022 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 15/2022 z dnia 17.10.2022 r. dotyczącej Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb na wodach Okręgu PZW w Toruniu na 2023 rok. regulamin 2023

nr 69/2022 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 16/2022 z dnia 17.10.2022 r. dotyczącej wpisowego dla członka uczestnika na 2023 r.

nr 70/2022 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 17/2022 z dnia 17.10.2022 r. dotyczącej wypłaty diet dla skarbników Kół za 2022 rok oraz wypłat należności wynikających z zawartych umów zleceń dla osób nie będących skarbnikami Kół za 2022 r.

nr 71/2022 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 18/2022 z dnia 17.10.2022 r. dotyczącej druku dla skarbników do pobrania składek. upoważnienie KRD

nr 72/2022 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 19/2022 z dnia 17.10.2022 r. dotyczącej weryfikacji Strażników Społecznej Straży Rybackiej w 2022 r.

nr 73/2022 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 20/2022 z dnia 17.10.2022 r. dotyczącej podziału dz. nr 209 w miejscowości Wieldządz.

nr 74/2022 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 21/2022 z dnia 17.10.2022 r. dotyczącej odpisu ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na 2023 r.

nr 75/2022 w sprawie: zatwierdzenia uchwały Prezydium nr 22/2022 z dnia 17.10.2022 r. dotyczącej rezygnacji z dzierżawy dz. nr 459/2 obręb ewidencyjny 0021 Łasin o powierzchni 0,6124 ha oraz dz. nr 6/1 obręb ewidencyjny 0011 Mlewiec o powierzchni 1,57 ha.

nr 76/2022 w sprawie: podziału składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód „za zasługi dla rozwoju wędkarstwa” w 2023 r.

nr 77/2022 w sprawie: opieki nad łowiskiem.

nr 78/2022 w sprawie: druków do pobrania składek na 2023 r. ZAKRES OBOWIĄZKÓW SKARBNIKA 2023, rejony ZAKRES OBOWIĄZKÓW SKARBNIKA 2023, oświadczenie skarbnika 2023, oświadczenie skarbnika 2023 umowa zlecenie, upoważnienie skarbnika do odbioru znaków 2023

nr 79/2022 w sprawie: poddzierżawy dz. nr 209 obręb geodezyjny Wieldządz oraz dz. nr 99/11 obręb geodezyjny Ostrowo.

nr 80/2022 w sprawie: planu pracy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu na 2023 r.

nr 81/2022 w sprawie: Informatora wód krainy pstrąga i lipienia na 2023 r. kraina pstraga i lipienia 2023

nr 82/2022 w sprawie: zmiany uchwały nr 369/2021 z dnia 18.12.2021 r. dotyczącej zmiany Regulaminu pracy Okręgu PZW w Toruniu.

nr 83/2022 w sprawie: przyznania odznak honorowych PZW przyznawanych przez ZG PZW na 2023 rok.

nr 84/2022 w sprawie: poniesionych wydatków na dofinansowanie operacji pn. „Restytucja jesiotra ostronosego (bałtyckiego) w zlewni Wisły z wykorzystaniem innowacyjnych technik hodowlanych podnoszących wzrost odporności immunologicznej i adaptacji behawioralnej w celu zwiększenia efektywności zarybień”.

nr 85/2022 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Okręgu nr 237/2012 z dnia 28.02.2012 r. dotyczącej pozwoleń „za zasługi dla rozwoju wędkarstwa” dla zawodników kadr okręgowych.

26.09.2022

nr 25/2022 w sprawie: składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat dla niezrzeszonych na rok 2023. załącznik do uchwały nr 25 2022

nr 26/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 1/2022 z dnia 23.05.2022 r. dotyczącej wystąpienia z Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych.

nr 27/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 2/2022 z dnia 23.05.2022 r. dotyczącej nadania odznaki Wzorowy Młody Wędkarz.

nr 28/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 3/2022 z dnia 23.05.2022 r. dotyczącej wystąpienia o nadanie odznak honorowych i okolicznościowych dla członków Kół PZW z Okręgu Toruń w 2022 r.

nr 29/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 4/2022 z dnia 23.05.2022 r. dotyczącej dofinansowania udziału osób w młodzieżowym obozie wędkarskim w Oćwiece w 2022 r.

nr 30/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 5/2022 z dnia 23.05.2022 r. dotyczącej Regulaminu przydzielania pracownikom Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Regulamin przydzielania pracownikom

nr 31/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 6/2022 z dnia 27.06.2022 r. dotyczącej opieki nad łowiskiem.

nr 32/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 7/2022 z dnia 27.06.2022 r. dotyczącej opłaty za klucz transponderowy w miejscu postoju i slipowania łodzi nad jez. Kamionki.

nr 33/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 8/2022 z dnia 27.06.2022 r. dotyczącej Regulaminu korzystania z części działki nr 57/8 obręb Strzemiuszczek gm. Zbiczno w miejscowości Grzmięca nad jez. Strażym zgodnie z załącznikiem graficznym. Regulamin

nr 34/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 9/2022 z dnia 25.07.2022 r. dotyczącej opieki nad łowiskiem.

nr 35/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 10/2022 z dnia 25.07.2022 r. dotyczącej Komisji kwalifikującej do korzystania z Budynku służącego do racjonalnej gospodarki rybackiej w Zespole Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy.

nr 36/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 11/2022 z dnia 25.07.2022 r. dotyczącej diet dla sędziów sportowych od 2022 roku.

nr 37/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 12/2022 z dnia 25.07.2022 r. dotyczącej instruktora szkolenia młodzieży.

nr 38/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 13/2022 z dnia 29.08.2022 r. dotyczącej gospodarki finansowej Koła Miejskiego PZW nr 33 w Łasinie.

nr 39/2022 w sprawie: przedłożenia uchwały Prezydium nr 14/2022 z dnia 29.08.2022 r. dotyczącej przyznania nagrody finansowej.

nr 40/2022 w sprawie: zmiany składu Okręgowej Komisji Odznaczeń.

nr 41/2022 w sprawie: zmiany składu Okręgowego Kapitanatu Sportowego.

nr 42/2022 w sprawie: składu Okręgowej Komisji Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej.

nr 43/2022 w sprawie: stosowania faksymile na zezwoleniach dla członków PZW oraz niezrzeszonych.

nr 44/2022 w sprawie: Regulaminu rocznej oceny działalności Kół.

nr 45/2022 w sprawie: opieki nad łowiskiem.

nr 46/2022 w sprawie: terminów Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych w Kołach.

nr 47/2022 w sprawie: reprezentacji Okręgu w Lokalnej Grupie Działania „Grudziądzki Spichlerz”.

nr 48/2022 w sprawie: porozumienia polsko-niemieckiego w sprawie wzajemnego wędkowania.

nr 49/2022 w sprawie: odpisu ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na 2023 r.

nr 50/2022 w sprawie: preliminarzy budżetowych w 2023 r.

nr 51/2022 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących w użytkowaniu Okręgu PZW Toruń za 2022 r.

nr 52/2022 w sprawie: diet dla działaczy pełniących funkcję społeczną z wyboru.

nr 53/2022 w sprawie: diet dla skarbników na 2023 r.

nr 54/2022 w sprawie: należności za sprzedaż stacjonarną składek członkowskich ogólnozwiązkowych i składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zezwoleń dla niezrzeszonych wynikające z zawartych umów zleceń dla osób niebędących skarbnikami Kół na 2023 r.

nr 55/2022 w sprawie: zwrotu kosztów podróży w 2023 r.

nr 56/2022 w sprawie: podziału kosztów w 2023 r.

nr 57/2022 w sprawie: zakupu dz. nr 44/1, obręb ewidencyjny 0006 Kornatowo, województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat chełmiński.

nr 58/2022 w sprawie: Instrukcji Kancelaryjnej Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu. INST KANCELARYJNA Okręg

nr 59/2022 w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy towarów i roboty budowlane na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu. REGULAMIN

nr 60/2022 w sprawie: Regulaminu Użytkowania Samochodu Służbowego w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu. REGULAMIN

nr 61/2022 w sprawie: rezygnacji z dzierżawy dz. 54, 387/1, 387/2, 381/3, 387/4, 393, 402 obręb ewidencyjny 0007 Montowo.

nr 62/2022 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Okręgu nr 16/2022 z dnia 4.04.2022 r. dotyczącej planu pracy Okręgu na 2022 r.

nr 63/2022 w sprawie: poniesionych wydatków na utwardzenie terenu nad jeziorami: Strażym, Zamkowe, Blizno, Łasin Duży, Salno Duże, Rudnickie, Skarlin, Mlewiec, Archidiakonka, Kamionki oraz budowy wiat nad jeziorem Skarlin i Kamionki z dnia 23.09.2020 r. nr 00001-6520.12-OR0200001/19 pod tytułem „Okręg PZW w Toruniu – budowa i modernizacja infrastruktury”.

nr 64/2022 w sprawie: odbycia Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo-Wyborczych w Kołach.

4.04.2022

nr 9/2022 w sprawie: powołania Okręgowej Komisji Odznaczeń.

nr 10/2022 w sprawie: powołania Okręgowej Komisji Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej.

nr 11/2022 w sprawie: powołania Okręgowej Komisji Ochrony Wód.

nr 12/2022 w sprawie: powołania Okręgowego Kapitanatu Sportowego.

nr 13/2022 w sprawie: powołania Rady ds. Młodzieży.

nr 14/2022 w sprawie: powołania Okręgowej Komisji Przetargowo-Inwestycyjnej.

nr 15/2022 w sprawie: składów kadr Okręgu na 2022 r.

nr 16/2022 w sprawie: zmiany uchwały nr 3/2022 z dnia 7.03.2022 r. dotyczącej planu pracy Okręgu na 2022 r.

nr 17/2022 w sprawie: wydzielenia gabinetu Prezesa w lokalu przy ul. Curie-Skłodowskiej 16 w Grudziądzu.

nr 18/2022 w sprawie: przyznania odznak honorowych PZW.

nr 19/2022 w sprawie: porozumienia Europatreff.

nr 20/2022 w sprawie: rejestracji audi lub audio video posiedzeń Zarządu Okręgu i Prezydium.

nr 21/2022 w sprawie: składu Rejonowej Komisji Egzaminacyjnej w Chełmnie.

nr 22/2022 w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.

nr 23/2022 w sprawie: gospodarki finansowej Koła PZW Rubinkowo w Toruniu.

nr 24/2022 w sprawie: ustanowienia służebności przejazdu przez dz. nr 44/1 obręb Kornatowo gmina Lisewo powiat chełmiński.

7.03.2022

nr 1/2022 w sprawie: ustalenia składu Prezydium Zarządu Okręgu.

nr 2/2022 w sprawie: powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgu.

nr 3/2022 w sprawie: planu pracy Okręgu PZW w Toruniu na 2022 r.

nr 4/2022 w sprawie: powołania trenera kadry w dyscyplinie spinningowej.

nr 5/2022 w sprawie: diet dla działaczy pełniących funkcję społeczną z wyboru.

nr 6/2022 w sprawie: ryczałtowego zwrotu poniesionych kosztów.

nr 7/2022 w sprawie: zmiany opiekuna jeziora Józefowo.

nr 8/2022 w sprawie: Regulaminu Użytkowania Samochodu Służbowego w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.

28.08.2023

nr 70/2023 w sprawie: gospodarki finansowej Koła PZW Miejskiego w Toruniu.

nr 71/2023 w sprawie: zmiany składu Okręgowej Komisji Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej.

nr 72/2023 w sprawie: gospodarki finansowej Koła PZW Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

nr 73/2023 w sprawie: diet dla sędziów sportowych od 2023 roku.

nr 74/2023 w sprawie: zakupu drona DJI Mavic 3 Thermal dla SSRyb.

nr 75/2023 w sprawie: zakupu kamer termowizyjnych Hikmicro Falcon FH35 w ilości 4 sztuk dla SSRyb.

nr 76/2023 w sprawie: wyłonienia firmy odpowiedzialnej za organizację zawodów z cyklu Spinningowe Grand Prix Polski Teamów „RIVERFOX FISHING CHALLENGE 2023” pod patronatem Prezydenta Grudziądz Macieja Glamowskiego, które zostaną rozegrane w dniach 15-17 września 2023 r. na rzece Wiśle.

nr 77/2023 w sprawie: wyłączenia z wędkowania na rz. Wisły obwód rybacki nr 4.

24.07.2023

nr 65/2023 w sprawie: upoważnienia do czynności bankowych.

nr 66/2023 w sprawie: zakupu i montażu silnika zaburtowego do łodzi patrolowej dla SSRyb.

nr 67/2023 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Okręgu nr 130/2023 z dnia 26.06.2023 r. zatwierdzającej uchwałę Prezydium nr 62/2023 z dnia 29.05.2023 r. dotyczącej Regulaminu postępowania egzaminacyjnego w celu uzyskania karty wędkarskiej.

nr 68/2023 w sprawie: środków dla Społecznej Straży Rybackiej na 2023 r.

nr 69/2023 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Okręgu nr 53/2022 z dnia 26.09.2022 r. dotyczącej diet dla skarbników na 2023 r.

29.05.2023

nr 61/2023 w sprawie: nadania odznaki Wzorowy Młody Wędkarz.

nr 62/2023 w sprawie: Regulaminu postępowania egzaminacyjnego w celu uzyskania karty wędkarskiej. REGULAMIN – komisja egzaminacyjna, Kopia Zaświadczenie-o-zdanym-egzaminie-komisja-egzaminacyjna

nr 63/2023 w sprawie: gospodarki finansowej Koła PZW Record Chełmno.

nr 64/2023 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Okręgu nr 53/2022 z dnia 26.09.2022 r. dotyczącej diet dla skarbników na 2023 r.

24.04.2023

nr 52/2023 w sprawie: sprostowania uchwał Prezydium z dnia 20.02.2023 r. oraz uchwał Zarządu z dnia 13.03.2023 r.

nr 53/2023 w sprawie: zmiany składu Okręgowej Komisji Odznaczeń.

nr 54/2023 w sprawie: Regulaminu Okręgowego Kapitanatu Sportowego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu. REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO

nr 55/2023 w sprawie: Regulaminu organizacyjnego Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu. regulamin organizacyjny biura, struktura organizacyjna biura

nr 56/2023 w sprawie: Zbioru zasad obowiązujących przy zarybianiu wód Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.

nr 57/2023 w sprawie: trzyletniego planu odłowów tarlaków szczupaka na lata 2024-2026.

nr 58/2023 w sprawie: opieki nad łowiskiem.

nr 59/2023 w sprawie: wystąpienia o nadanie odznak honorowych i okolicznościowych dla członków Kół PZW z Okręgu Toruń w 2023 r.

nr 60/2023 w sprawie: Regulaminu zasad wynagradzania pracowników Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.

20.02.2023

nr 43/2023 w sprawie: sprostowania uchwał Prezydium z dnia 12.12.2022 r.

nr 44/2023 w sprawie: sprzedaży samochodu marki Volkswagen Transporter.

nr 45/2023 w sprawie: przyznania nagrody finansowej.

nr 46/2023 w sprawie: gospodarki finansowej Koła PZW Gminnego Grążawy.

nr 47/2023 w sprawie: Regulaminu pracy Komisji Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej.

nr 48/2023 w sprawie: zmiany składu Okręgowej Komisji Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej.

nr 49/2023 w sprawie: gospodarki finansowej Koła PZW Miejskiego w Toruniu.

nr 50/2023 w sprawie: powołania koordynatora kadry w dyscyplinie spławikowej.

nr 51/2023 w sprawie: uchylenia uchwały Prezydium nr 37/2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie ryczałtowego zwrotu poniesionych kosztów.

30.01.2023

nr 29/2023 w sprawie: zatwierdzenia terminarza imprez sportowych Okręgu PZW Toruń na 2023 rok.

nr 30/2023 w sprawie: powołanie Przewodniczącego Rady ds. Młodzieży.

nr 31/2023 w sprawie: odwołania i powołania trenera kadry w dyscyplinie rzutowej.

nr 32/2023 w sprawie: zmiany składu Okręgowego Kapitanatu Sportowego.

nr 33/2023 w sprawie: składów kadr Okręgu na 2023 r.

nr 34/2023 w sprawie: zmiany uchwały Prezydium nr 66/2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie trzyletniego planu odłowów tarlaków szczupaka i sandacza na lata 2021-2023.

nr 35/2023 w sprawie: podziału środków na zarybienia w 2023 r.

nr 36/2023 w sprawie: przyznania nagrody finansowej.

nr 37/2023 w sprawie: ryczałtowego zwrotu poniesionych kosztów.

nr 38/2023 w sprawie: gospodarki finansowej Koła PZW Rubinkowo w Toruniu.

nr 39/2023 w sprawie: składu Komisji Egzaminacyjnych.

nr 40/2023 w sprawie: planu pracy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu na 2023 rok.

nr 41/2023 w sprawie: gospodarki finansowej Koła Miejskiego w Toruniu.

nr 42/2023 w sprawie: nadania odznaki Wzorowy Młody Wędkarz.

12.12.2022

nr 23/2022 w sprawie: opieki nad łowiskiem.

nr 24/2022 w sprawie: odwołania trenera kadry spławikowej.

nr 25/2022 w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady ds. Młodzieży.

nr 26/2022 w sprawie: zawarcia porozumienia z Okręgiem PZW w Bydgoszczy na 2023 rok.

nr 27/2022 w sprawie: pogotowia kasowego w 2023 r.

nr 28/2022 w sprawie: uzgodnienia projektu oraz udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w czasie i zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji dla zadania pn. „Budowa chodnika przy Jeziorze Głuchowskim na działce nr 125 w obrębie ewidencyjnym Głuchowo”.

17.10.2022

nr 15/2022 w sprawie: Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb na wodach Okręgu PZW w Toruniu na 2023 rok. regulamin 2023

nr 16/2022 w sprawie: wpisowego dla członka uczestnika na 2023 r.

nr 17/2022 w sprawie: wypłaty diet dla skarbników Kół za 2022 rok oraz wypłat należności wynikających z zawartych umów zleceń dla osób nie będących skarbnikami Kół za 2022 r.

nr 18/2022 w sprawie: druku dla skarbników do pobrania składek.

nr 19/2022 w sprawie: weryfikacji Strażników Społecznej Straży Rybackiej w 2022 r.

nr 20/2022 w sprawie: podziału dz. nr 209 w miejscowości Wieldządz.

nr 21/2022 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Okręgu nr 49/2022 z dnia 26.09.2022 r. dotyczącej odpisu ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na 2023 r.

nr 22/2022 w sprawie: rezygnacji z dzierżawy dz. 459/2 obręb ewidencyjny 0021 Łasin o powierzchni 0,6124 ha oraz dz. nr 6/1 obręb ewidencyjny 0011 Mlewiec o powierzchni 1,57 ha.

29.08.2022

nr 13/2022 w sprawie: gospodarki finansowej Koła PZW nr 33 Miejskie Łasin.

nr 14/2022 w sprawie: przyznania nagrody finansowej.

25.07.2022

nr 9/2022 w sprawie: opieki nad łowiskiem.

nr 10/2022 w sprawie: Komisji kwalifikującej do pobytu w Budynku służącego do racjonalnej gospodarki rybackiej w Zespole Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy.

nr 11/2022 w sprawie: diet dla sędziów sportowych od 2022 r.

nr 12/2022 w sprawie: instruktora szkolenia młodzieży.

27.06.2022, załącznik do uchwały Prezydium nr 8 2022,

nr 6/2022 w sprawie: opieki nad łowiskiem.

nr 7/2022 w sprawie: opłaty za klucz transponderowy w miejscu postoju i slipowania łodzi nad jez. Kamionki.

nr 8/2022 w sprawie: Regulamin korzystania z części działki nr 57/8 obręb Strzemiuszczek gm. Zbiczno w miejscowości Grzmięca nad jez. Strażym zgodnie z załącznikiem graficznym.

23.05.2022

nr 1/2022 w sprawie: wystąpienia z Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych.

nr 2/2022 w sprawie: nadanie odznaki Wzorowy Młody Wędkarz.

nr 3/2022 w sprawie: wystąpienia o nadanie odznak honorowych i okolicznościowych dla członków Kół PZW z Okręgu Toruń w 2022 r.

nr 4/2022 w sprawie: dofinansowania udziału dzieci w młodzieżowym obozie wędkarskim w Oćwiece w 2022 r.

nr 5/2022 w sprawie: Regulamin przydzielania pracownikom Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

 

Kadencja 2017-2022

19.02.2022

17.01.2022

18.12.2021

29.11.2021

25.10.2021: załącznik do uchwały nr 340/2021

30.08.2021: Załącznik do uchwały Zarządu Okręgu nr 325

26.04.2021

6.03.2021: załącznik uchwała nr 293/2021; załącznik uchwała nr 302/2021

19.12.2020: załącznik uchwała nr 276/2020; załącznik uchwała nr 286/2020

4.11.2020:załącznik uchwała nr 269/2020

19.10.2020: załącznik uchwała nr 245/2020; załącznik uchwała nr 249/2020 ; załącznik uchwała nr 250/2020; załącznik uchwała nr 265/2020

20.07.2020

14.03.2020

08.02.2020

14.12.2019

05.10.2019

19.09.2019 – uchwała podjęta w trybie obiegowym

29.07.2019

27.05.2019_

16.02.2019

15.12.2018

27.10.2018

18.06.2018

17.02.2018

16.12.2017

28.10.2017

10.04.2017

Kadencja 17.03.2013 r. – 26.03.2017 r.

25.02.2017

22 10 2016

23 05 2016

20 02 2016

21.12.2015

23.11.2015 Prezydium

31.08.2015

29.06.2015

21.02.2015

20.12.2014

18. 10.2014

23.06.2014

22.02.2014

14.12.2013

30.09.2013

8.04.2013

17.03.2013

Loading