Uchwały Zarządu Okręgu

Kadencja 2022-

Zarząd Prezydium

4.04.2022

nr 9/2022 w sprawie: powołania Okręgowej Komisji Odznaczeń.

nr 10/2022 w sprawie: powołania Okręgowej Komisji Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej.

nr 11/2022 w sprawie: powołania Okręgowej Komisji Ochrony Wód.

nr 12/2022 w sprawie: powołania Okręgowego Kapitanatu Sportowego.

nr 13/2022 w sprawie: powołania Rady ds. Młodzieży.

nr 14/2022 w sprawie: powołania Okręgowej Komisji Przetargowo-Inwestycyjnej.

nr 15/2022 w sprawie: składów kadr Okręgu na 2022 r.

nr 16/2022 w sprawie: zmiany uchwały nr 3/2022 z dnia 7.03.2022 r. dotyczącej planu pracy Okręgu na 2022 r.

nr 17/2022 w sprawie: wydzielenia gabinetu Prezesa w lokalu przy ul. Curie-Skłodowskiej 16 w Grudziądzu.

nr 18/2022 w sprawie: przyznania odznak honorowych PZW.

nr 19/2022 w sprawie: porozumienia Europatreff.

nr 20/2022 w sprawie: rejestracji audi lub audio video posiedzeń Zarządu Okręgu i Prezydium.

nr 21/2022 w sprawie: składu Rejonowej Komisji Egzaminacyjnej w Chełmnie.

nr 22/2022 w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.

nr 23/2022 w sprawie: gospodarki finansowej Koła PZW Rubinkowo w Toruniu.

nr 24/2022 w sprawie: ustanowienia służebności przejazdu przez dz. nr 44/1 obręb Kornatowo gmina Lisewo powiat chełmiński.

7.03.2022

nr 1/2022 w sprawie: ustalenia składu Prezydium Zarządu Okręgu.

nr 2/2022 w sprawie: powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgu.

nr 3/2022 w sprawie: planu pracy Okręgu PZW w Toruniu na 2022 r.

nr 4/2022 w sprawie: powołania trenera kadry w dyscyplinie spinningowej.

nr 5/2022 w sprawie: diet dla działaczy pełniących funkcję społeczną z wyboru.

nr 6/2022 w sprawie: ryczałtowego zwrotu poniesionych kosztów.

nr 7/2022 w sprawie: zmiany opiekuna jeziora Józefowo.

nr 8/2022 w sprawie: Regulaminu Użytkowania Samochodu Służbowego w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.

27.06.2022, załącznik do uchwały Prezydium nr 8 2022,

nr 6/2022 w sprawie: opieki nad łowiskiem.

nr 7/2022 w sprawie: opłaty za klucz transponderowy w miejscu postoju i slipowania łodzi nad jez. Kamionki.

nr 8/2022 w sprawie: Regulamin korzystania z części działki nr 57/8 obręb Strzemiuszczek gm. Zbiczno w miejscowości Grzmięca nad jez. Strażym zgodnie z załącznikiem graficznym.

23.05.2022

nr 1/2022 w sprawie: wystąpienia z Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych.

nr 2/2022 w sprawie: nadanie odznaki Wzorowy Młody Wędkarz.

nr 3/2022 w sprawie: wystąpienia o nadanie odznak honorowych i okolicznościowych dla członków Kół PZW z Okręgu Toruń w 2022 r.

nr 4/2022 w sprawie: dofinansowania udziału dzieci w młodzieżowym obozie wędkarskim w Oćwiece w 2022 r.

nr 5/2022 w sprawie: Regulamin przydzielania pracownikom Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

 

Kadencja 2017-2022

19.02.2022

17.01.2022

18.12.2021

29.11.2021

25.10.2021: załącznik do uchwały nr 340/2021

30.08.2021: Załącznik do uchwały Zarządu Okręgu nr 325

26.04.2021

6.03.2021: załącznik uchwała nr 293/2021; załącznik uchwała nr 302/2021

19.12.2020: załącznik uchwała nr 276/2020; załącznik uchwała nr 286/2020

4.11.2020:załącznik uchwała nr 269/2020

19.10.2020: załącznik uchwała nr 245/2020; załącznik uchwała nr 249/2020 ; załącznik uchwała nr 250/2020; załącznik uchwała nr 265/2020

20.07.2020

14.03.2020

08.02.2020

14.12.2019

05.10.2019

19.09.2019 – uchwała podjęta w trybie obiegowym

29.07.2019

27.05.2019_

16.02.2019

15.12.2018

27.10.2018

18.06.2018

17.02.2018

16.12.2017

28.10.2017

10.04.2017

Kadencja 17.03.2013 r. – 26.03.2017 r.

25.02.2017

22 10 2016

23 05 2016

20 02 2016

21.12.2015

23.11.2015 Prezydium

31.08.2015

29.06.2015

21.02.2015

20.12.2014

18. 10.2014

23.06.2014

22.02.2014

14.12.2013

30.09.2013

8.04.2013

17.03.2013