Okręgowa Komisja Rewizyjna

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Rejon
1 Jacek Lurka Przewodniczący Brodnica
2 Jarosław Szaciłowski Z-ca przewodniczącego Grudziądz
3 Kazimierz Pietrzak Sekretarz Chełmno
4 Kazimierz Grzonkowski Członek Nowe Miasto Lubawskie
5 Karol Makowski Członek Toruń
6 Walerian Pawlikowski Członek Grudziądz
7 Marek Fordon Członek Toruń

Aktualizacja 07.03.2022 r.

Loading