Porozumienia dot. wędkowania

Na rok 2018 zostały zawarte porozumienia z następującymi Okręgami:

1/ Okręgiem Bydgoszcz z dnia 8.12.2017 r. z późniejszymi zmianami

I. Członkowie Okręgów Bydgoskiego i Toruńskiego:

1. wyróżnieni tytułem: Honorowy Członek PZW, Honorowy Prezes Koła PZW

2. dzieci (członek uczestnik) i młodzież (od 16-tego do 24-tego roku życia)

4. osoby posiadające składki za szczególne zasługi w rozwoju wędkarstwa (wydane w macierzystym Okręgu),

mają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych nizinnych (w tym „jedno łowisko” rzekę Wisłę – obwody rybackie rzeki Dolnej Wisły nr 2,3 i 4, oraz górskich obu Okręgów, wszystkimi dopuszczonymi metodami wędkowania) po wniesieniu składek na ochronę i zagospodarowanie wód w swoim macierzystym Okręgu, bez wnoszenia dodatkowych składek uzupełniających – pod warunkiem posiadania „zezwolenia na wędkowanie” Okręgu, na wodach którego wędkują.

II. Konkursy wędkarskie, za które uznaje się zawody, w których startuje min. 20 osób z opłaconymi składkami na wędkowanie na jedno łowisko (na którym odbywają się zawody) na wszystkie wody lub opłaconą składką okresową na dzień rozgrywania zawodów, mogą być organizowane na wodach obydwu Okręgów po uprzednim uzgodnieniu z właściwym miejscowo Dyrektorem Biura danego Okręgu.

Treningi kadry obydwu Okręgów (dla osób posiadających składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód macierzystego Okręgu) odbywają się na podstawie przekazanych wzajemnie „zezwoleń na wędkowanie”.

2/ Okręgiem Białystok z dnia 26.02.2018 r.:

Członkowie Okręgu Toruń i Białystok po wniesieniu składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach mają prawo do wykupienia poniższej składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu zawierającym porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych Okręgu:

– członkowie Okręgu PZW Białystok wnoszą opłatę pełną (wody nizinne i górskie) w wysokości                                                   147,50 zł

– członkowie Okręgu PZW Toruń wnoszą opłatę:

                    – pełną (wody nizinne i górskie) w wysokości                                                                                                       77,00 zł

                    – niepełną (wody nizinne) w wysokości                                                                                                                 57,00 zł

3/ Okręgiem Nadnoteckim Piła z dnia 17.11.2017 r.:

Członkowie Okręgu Toruń i Nadnoteckiego Piła po wniesieniu składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach mają prawo do wykupienia poniższej składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu zawierającym porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych Okręgu:

– członkowie Nadnoteckiego Okręgu PZW Piła wnoszą opłatę pełną (wody nizinne i górskie) w wysokości                                          147,50 zł

– członkowie Okręgu PZW Toruń wnoszą opłatę:

                            – pełną (wody górskie) w wysokości                                                                                                                    100,00 zł

                            – niepełną (wody nizinne) w wysokości                                                                                                                90,00 zł

4/ Okręgiem Katowice z dnia 26.02.2018 r.:

Członkowie Okręgu Toruń i Katowice po wniesieniu składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach mają prawo do wykupienia poniższej składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu zawierającym porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych Okręgu:

– członkowie Okręgu PZW Katowice wnoszą opłatę w wysokości                                                                                    147,50 zł

– członkowie Okręgu PZW Toruń wnoszą opłatę w wysokości                                                                                           62,50 zł

5/ Okręgiem Sieradz z dnia 15.12.2017 r.:

Członkowie Okręgu Toruń i Sieradz po wniesieniu składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach mają prawo do wykupienia poniższej składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu zawierającym porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych Okręgu:

– członkowie Okręgu PZW Sieradz wnoszą opłatę w wysokości                                                                                     147,50 zł

– członkowie Okręgu PZW Toruń wnoszą opłatę w wysokości                                                                                         55,00 zł

6/ Okręgiem Wałbrzych z dnia 17.12.2017 r.:

Członkowie Okręgu Toruń i Wałbrzych po wniesieniu składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach mają prawo do wykupienia poniższej składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu zawierającym porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych:

– członkowie Okręgu PZW Wałbrzych wnoszą opłatę w wysokości                                                                              147,50 zł

– członkowie Okręgu PZW Toruń wnoszą opłatę w wysokości                                                                                       80,00 zł

7/ Okręgiem Wrocław z dnia 17.12.2017 r.:

Członkowie Okręgu Toruń i Wrocław po wniesieniu składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach mają prawo do wykupienia poniższej składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu zawierającym porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych:

– członkowie Okręgu PZW Wrocław wnoszą opłatę w wysokości                                                                                147,50 zł

– członkowie Okręgu PZW Toruń wnoszą opłatę w wysokości                                                                                      80,00 zł

8/ Okręgiem Legnica z dnia 17.12.2017 r.:

Członkowie Okręgu Toruń i Legnica po wniesieniu składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach mają prawo do wykupienia poniższej składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu zawierającym porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych:

– członkowie Okręgu PZW Legnica wnoszą opłatę w wysokości                                                                                147,50 zł

– członkowie Okręgu PZW Toruń wnoszą opłatę w wysokości                                                                                      80,00 zł