Porozumienia dot. wędkowania

Na rok 2023 zostały zawarte porozumienia z następującymi Okręgami:

Okręgiem Bydgoszcz z dnia 8.12.2018 r. z późniejszymi zmianami

I. Członkowie Okręgów Bydgoskiego i Toruńskiego:

1. wyróżnieni tytułem: Honorowy Członek PZW, Honorowy Prezes Koła PZW

2. dzieci (członek uczestnik) i młodzież (od 16-tego do 24-tego roku życia)

3. osoby posiadające składki za szczególne zasługi w rozwoju wędkarstwa (wydane w macierzystym Okręgu),

4. odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami,

5. kadry zawodnicze w wędkarskich dyscyplinach sportowych obydwu Okręgów wg listy,

mają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych nizinnych (w tym „jedno łowisko” rzekę Wisłę – obwody rybackie rzeki Dolnej Wisły nr 2,3 i 4) oraz górskich obu Okręgów, wszystkimi dopuszczonymi metodami wędkowania, po wniesieniu składek na ochronę i zagospodarowanie wód w swoim macierzystym Okręgu, bez wnoszenia dodatkowych składek uzupełniających – pod warunkiem posiadania „zezwolenia na wędkowanie” Okręgu, na wodach którego wędkują.

II. Konkursy wędkarskie, za które uznaje się zawody, w których startuje min. 20 osób z opłaconymi składkami na wędkowanie na jedno łowisko (na którym odbywają się zawody) na wszystkie wody lub opłaconą składką okresową na dzień rozgrywania zawodów, mogą być organizowane na wodach obydwu Okręgów po uprzednim uzgodnieniu z właściwym miejscowo Dyrektorem Biura danego Okręgu.

Treningi kadry obydwu Okręgów (dla osób posiadających składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód macierzystego Okręgu) odbywają się na podstawie przekazanych wzajemnie „zezwoleń na wędkowanie”.

Loading