Plan Pracy Okręgu PZW w Toruniu

  1. Plan posiedzeń Prezydium i Zarządu Okręgu PZW Toruń w 2022 roku

Lp.

Zarząd  /  Prezydium

Data

Godzina

Temat

Referują

1.

ZARZĄD

4.04.2022

16:00

Analiza gospodarki wędkarsko-rybackiej.

V-ce Prezes ds. gospodarki wędkarsko-rybackiej

2.

PREZYDIUM

23.05.2022

16:00

Ochrona wód.

V-ce Prezes ds. ochrony wód

3.

PREZYDIUM

27.06.2022

16:00

Wykorzystanie środków unijnych i różnych dotacji.

V-ce prezes ds. inwestycyjno-organizacyjnych

Skarbnik

Przewodniczący Rad Rejonów

4.

PREZYDIUM

25.07.2022

16:00

Analiza działalności sportowej.

V-ce prezes ds. sportu

5.

PREZYDIUM

29.08.2022

16:00

Propozycje opłat i zasad wędkowania w 2023 r.

Skarbnik

6.

ZARZĄD

26.09.2022

16:00

1. Opłaty i zasady wędkowania w 2023 r.

2. Zebrania sprawozdawcze w Kołach.

Skarbnik

Sekretarz

Przewodniczący Rad Rejonów

7.

PREZYDIUM

24.10.2022

16:00

Praca z dziećmi i młodzieżą.

V-ce Prezes ds. sportu

Przewodniczący Rady ds. Młodzieży

8.

PREZYDIUM

28.11.2022

16:00

Analiza ekonomiczna Okręgu.

Skarbnik

Przewodniczący OKR

9.

ZARZĄD

17.12.2022

10:00

1. Zatwierdzenie preliminarza dochodów i wydatków na 2023 r.

2. Podsumowanie działalności Okręgu w 2022 r. i sprawozdania z działalności OKR i OSK

Prezes i V-ce prezesi ZO

Przewodniczący OKR

Przewodniczący OSK

 

2. Plan posiedzeń Rad Rejonów w 2022 r.

Rejon  TORUŃ

16 MAJ

12 WRZESIEŃ

16:00

SIEDZIBA OKRĘGU PZW

Rejon  GRUDZIĄDZ

17 MAJ

13 WRZESIEŃ

18:00

KM GRUDZIĄDZ

Rejon  CHEŁMŻA

17 MAJ

13 WRZESIEŃ

16:00

KM CHEŁMŻA

Rejon  NOWE MIASTO LUBAWSKIE

18 MAJ

14 WRZESIEŃ

16:00

KM NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Rejon  BRODNICA

18 MAJ

14 WRZESIEŃ

18:00

Do uzgodnienia

Rejon  WĄBRZEŹNO

19 MAJ

15 WRZESIEŃ

15:30

KM WĄBRZEŹNO

Rejon  GOLUB DOBRZYŃ

19 MAJ

15 WRZESIEŃ

17:30

KM GOLUB DOBRZYŃ

Rejon  ŁASIN

20 MAJ

16 WRZESIEŃ

16:00

Ośrodek Sportu ŁASIN

Rejon  CHEŁMNO

20 MAJ

16 WRZESIEŃ

18:00

KM CHEŁMNO

 

TEMATYKA POSIEDZEŃ  Rejonowych  Rad  

w m-cu maju

w m-cu wrześniu

1. Podsumowanie inwentaryzacji znaków i pozwoleń w Kołach z udziałem Komisji Rewizyjnych Kół. Stan liczbowy członków Kół.

1. Opłaty i zasady wędkowania na 2023 r.

2. Analiza działalności sportowej w Kołach i Rejonach.

2. Terminy zebrań sprawozdawczych w Kołach.

3. Omówienie zasad wędkowania na 2023 r.

3. Podsumowanie działalności Rad Rejonów za 2022 r.

 

4. Analiza: ochrony wód, gospodarki wędkarsko-rybackiej, pracy z młodzieżą, sportu.