Plan Pracy Okręgu PZW w Toruniu

  

  1. Plan posiedzeń Prezydium i Zarządu Okręgu PZW Toruń w 2023 roku

Lp.

Zarząd  /  Prezydium

Data

Godzina

Temat

Referują

1

PREZYDIUM

30.01.2023

16:00

1.Analiza gospodarki wędkarsko-rybackiej.

2. Plan działania Komisji Okręgowych.

Prezes

Przewodniczący Rad Rejonów

Przewodniczący Komisji Okręgowych

2.

PREZYDIUM

20.02.2023

16:00

1.Podsumowanie zebrań sprawozdawczych w Kołach.

2. Kontakty z samorządami.

Sekretarz

Przewodniczący Rad Rejonów

3.

PREZYDIUM

13.03.2023 *

16:00

Analiza działalności bieżącej.

Prezes

4.

ZARZĄD

13.03.2023 *

16:30

Zatwierdzenie bilansu za 2022 r.

 

Skarbnik

Główna Księgowa

Przewodniczący OKR

5.

PREZYDIUM

24.04.2023

 

16:00

Praca z młodzieżą.

Wiceprezes ds. sportu

Przewodniczący Rady ds. Młodzieży

6.

PREZYDIUM

29.05.2023

16:00

Ochrona wód oraz sprawozdania z opiekuństwa nad akwenami.

Wiceprezes ds. ochrony wód

Przewodniczący Rad Rejonów

7.

PREZYDIUM

26.06.2023

16:00

Analiza działalności bieżącej.

Prezes

8.

ZARZĄD

26.06.2023

16:30

1.Wykorzystanie środków unijnych i różnych dotacji.

2. Działalność Okręgowej Komisji Przetargowo-Inwestycyjnej.

Wiceprezes ds. inwestycyjno-organizacyjnych

Skarbnik

Przewodniczący Rad Rejonów

9.

PREZYDIUM

24.07.2023

16:00

Analiza działalności sportowej.

Wiceprezes ds. sportu

10.

PREZYDIUM

28.08.2023

16:00

Propozycje zasad wędkowania w 2024 r.

Skarbnik

Przewodniczący Rad Rejonów

11.

PREZYDIUM

30.09.2023

9:30

Analiza działalności bieżącej.

Prezes.

12.

ZARZĄD

30.09.2023

10:00

Zasady wędkowania w 2024 r.

 

Skarbnik

Przewodniczący Rad Rejonów

13.

PREZYDIUM

23.10.2023

16:00

Zebrania sprawozdawcze w Kołach.

Przewodniczący Rad Rejonów

14.

PREZYDIUM

27.11.2023

16:00

Analiza działalności bieżącej.

Prezes

15.

ZARZĄD

27.11.2023

16:30

Zatwierdzenie preliminarza dochodów i wydatków na 2024 r.

 

Skarbnik

Przewodniczący OKR

16.

PREZYDIUM

16.12.2023

9:00

Podsumowanie działalności Okręgu w 2023 r.

Prezes i Wiceprezesi ZO

Przewodniczący OKR

Przewodniczący OSK

Przewodniczący Komisji Okręgowych

17.

ZO, OKR i OSK

16.12.2023

10:00

Spotkanie wigilijne

 

Posiedzenia odbywają się w stanicy wędkarskiej w Wąbrzeźnie.

* Termin posiedzenia Prezydium i Zarządu Okręgu w marcu zostanie potwierdzony po ustaleniu terminu sprawdzenia sprawozdania finansowego przez Zarząd Główny PZW.

 

  1. Plan posiedzeń Rad Rejonów w 2023 r.

Rejon  TORUŃ

16 STYCZEŃ

15 MAJ

18 WRZESIEŃ

20 LISTOPAD

16:00

SIEDZIBA OKRĘGU PZW

Rejon ŁASIN

17 STYCZEŃ

16 MAJ

19 WRZESIEŃ

21 LISTOPAD

16:00

Ośrodek Sportu ŁASIN

Rejon  GRUDZIĄDZ

17 STYCZEŃ

16 MAJ

19 WRZESIEŃ

21 LISTOPAD

18:00

KM GRUDZIĄDZ

Rejon  NOWE MIASTO LUBAWSKIE

18 STYCZEŃ

17 MAJ

20 WRZESIEŃ

22 LISTOPAD

16:00

KM NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Rejon  BRODNICA

18 STYCZEŃ

17 MAJ

20 WRZESIEŃ

22 LISTOPAD

18:00

KM BRODNICA

Rejon  GOLUB DOBRZYŃ

19 STYCZEŃ

18 MAJ

21 WRZESIEŃ

23 LISTOPAD

15:30

KM GOLUB DOBRZYŃ

Rejon  WĄBRZEŹNO

19 STYCZEŃ

18 MAJ

21 WRZESIEŃ

23 LISTOPAD

17:30

KM WĄBRZEŹNO

Rejon  CHEŁMŻA

20 STYCZEŃ

19 MAJ

22 WRZESIEŃ

24 LISTOPAD

16:00

KM CHEŁMŻA

Rejon  CHEŁMNO

20 STYCZEŃ

19 MAJ

22 WRZESIEŃ

24 LISTOPAD

18:00

KM CHEŁMNO

 TEMATYKA POSIEDZEŃ  Rejonowych  Rad  

w m-cu styczniu

w m-cu maju

w m-cu wrześniu

w m-cu listopadzie

1. Podsumowanie zebrań sprawozdawczych odbytych w Kołach.

1. Podsumowanie inwentaryzacji znaków i pozwoleń w Kołach z udziałem Komisji Rewizyjnych Kół. Stan liczbowy członków Kół.

1. Opłaty i zasady wędkowania na 2024 r.

1. Podsumowanie działalności Rad Rejonów za 2023 r.

2. Zadania w zakresie ochrony wód i gospodarki rybacko-wędkarskiej.

2. Analiza stanu liczbowego członków w Kołach. Zwiększenie liczby członków.

2. Terminy zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Kołach.

2. Analiza: ochrony wód, gospodarki wędkarsko-rybackiej, pracy z młodzieżą, sportu.

 

3. Analiza działalności sportowej w Kołach i Rejonach.

 

3. Rozdział pozwoleń za szczególne zasługi.

 

4. Praca z dziećmi i młodzieżą. Mistrzostwa dzieci i młodzieży w Rejonach.

 

 

3. Plan pracy Okręgowej Komisji Rewizyjnej na 2023 r. – Plan Pracy OKR na rok 2023

Loading