Okręgowa Komisja Przetargowo-Inwestycyjna

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Rejon

1

Andrzej Gładysz

Przewodniczący

Toruń

2

Andrzej Charchuła

Z-ca przewodniczącego

Toruń

3

Dariusz Kossowski

Członek

Grudziądz

4

Bogdan Krygier

Członek

Toruń

5

Dariusz Leniak

Członek

Grudziądz

6

Marcin Zaleśkiewicz

Członek

Wąbrzeźno

7

Jakub Rozpędowski

Obsługa organizacyjno-biurowa

Biuro Okręgu

Loading