Ogłoszenie przetargu nieograniczonego „Zabezpieczenie działania Ośrodka wylęgu i podchowu narybku oraz bazy tarlakowej jesiotra ostronosego poprzez dywersyfikację źródeł zasilania”

Przetarg na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych

zał. nr 1 Projekt koncepcyjny

Lista pytań i odpowiedzi, które pojawiły się po ogłoszeniu przetargu

Loading