Ubezpieczenie wędkarzy

Członkowie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków zarówno podczas wędkowania na łowisku jak też w drodze na łowisko i w drodze powrotnej z łowiska.

Ubezpieczenie nie obejmuje osób będących po spożyciu alkoholu.

Osoba objęta ubezpieczeniem musi mieć wykupioną składkę członkowską ogólnozwiązkową oraz składkę na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody lub na wybrane łowisko.

W razie doznania wypadku w drodze lub nad wodą należy zgłosić roszczenie w najbliższej placówce Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.

Loading